THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên Hệ

Điện thoại: (0254)3.573.537
Fax: (0254)3.573.273
Email: info@easternsea.com.vn
Hotline: 0986.53.59.59

Địa chỉ

72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP.Vũng Tàu

Giờ Làm Việc

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7:30′ – 17:30′
Thứ bảy: 7:30′ – 11:30′