Showing all 1 result

Show sidebar

Cờ lê cáp vải

Tính năng, đặc điểm Dùng để vặn ống vặn lọc dầu , lọc nhớt … Thân nhôm cường độ cao