Showing all 1 result

Show sidebar

Kìm điện đa năng

Tính năng, đặc điểm kìm đa năng có thể dùng cắt dây điện , dây kẽm , dây đồng… thân