Showing all 2 results

Show sidebar

DAO LĂN NHÁM

Ứng dụng của dao lăn nhám: Dùng để lăn trên các thanh kim loại tạo ra những đường lăn sọc