Showing all 1 result

Show sidebar

Kẹp kết cấu

Ứng dụng : Dùng để kẹp kết nối các thanh thép chữ U,I,V lại với nhau . Thiết kế kẹp